• Acampadas 15M y FSM discussion

Fwd: [Klimataktion Uppsala] Fwd: Inbjudan att delta i Occupy Uppsala

de parte de Azril Bacal en 11/10/2011 14:09
Dear friends,

Two bits of info for the indignad@s' (Uppsala Social Forum) network in
Uppsala [?]

1) Do you want to meet tomorrow wednesday 12/10 (kl. 19-20) - at Hugo's
(Biotopia) to converse and bid farewell? If so, please let me know ASP -
since I travel to Perú next morning.

Sergio, since you took the list of participants, please send this info to
the list! The same applies to Sanaya, please!!!

2) There will be a local action to "occupy Uppsala", as indicated below -
with police permit and all [?] - "our" people attending the saturday action
could later on join the larger meeting in Stockholm later on in the
afternoon.

While waiting for your answer ASP
Abrazos
Azril


---------- Forwarded message ----------
From: Gunilla Meurling <gunilla.meurling@...>
Date: 2011/10/11
Subject: Fwd: [Klimataktion Uppsala] Fwd: Inbjudan att delta i Occupy
Uppsala
To: mjv-uppsala@...


Hej!
Mer om Occupy Uppsala:

Här kommer en inbjudan att delta i den fredliga manifestationen Occupy
Uppsala, nu på lördag 15 okt, 13-14 på Stora Torget i Uppsala. (Vi har
tillstånd för manifestationen)

I USA har flera fackföreningar gett sitt stöd till manifestationerna. Det är
viktigt just att det blir ett brett stöd över hela världen för denna rörelse
för att den ska få större inverkan. Manifestationen anordnas inte av några
organisationer utan är en bred rörelse som kräver att den rikaste delen av
befolkningen tar sitt ansvar för resterande 99 procent. När det gäller
klimatfrågan, fördelningsfrågan som fackliga rättigheter. Det är dags att
ställa oljebolagen och börsjättarna till svars för klimatproblematiken! Det
är bra att sluta upp kring denna globala rörelse för att trycka på för en
förändring om vi ska klara klimatkrisen.

Detta är ett utdrag från Occupy Swedens sida,

Den Arabiska våren skapade tumult och vilja för demokrati i den Arabiska
världen. Genom det så inspirerades många Europeiska länder till att starta
sina egna demonstrationer mot politikernas korruption och bankernas makt.
Den senaste uppresningen har skett genom Occupy Wallstreet som har hållit på
i två veckor från de ursprungliga över 2000 demonstranterna så finns idag
några hundra kvar som ståndaktigt sitter kvar och ockuperar Zuccotti Park i
New York. Ockupanterna har varit fredliga och det enda våldet som utförts
har gjorts av de som har svurit att skydda befolkningen nämligen polisen.
De som redan är där har svurit att sitta kvar tills de blir hörda och trotts
trakasserier av polisen och beslagstagandet av regnskydd så sitter de kvar
och uthärdar.
Runt om i både USA och världen så har stöd demonstrationer av liknande slag
börjat med ett klart budskap. Vi är trötta på att den rikaste 1% av
befolkningen förstör för de resterande 99%.
För mer information se facebooksidan Occupy Uppsala
http://www.facebook.com/pages/Occupy-Uppsala/223324654398359?sk=info

Skicka gärna denna inbjudan till era medlemmar att komma och delta.

(Vi som har startat detta i Uppsala är Emma Wallrup och Charlotte Therese
Björnström. Det är dock inte kopplat till något parti.)

Mvh
Emma

-- 
Detta brev har skickats till alla i e-postlistan "Klimataktion Uppsala".
För att skicka brev till gruppen, skriv till
klimataktion-uppsala@...

För att gå ur gruppen, skriv till
klimataktion-uppsala-unsubscribe@...
För att logga in, gå till:
https://groups.google.com/group/klimataktion-uppsala (kräver google-konto).

Är du inte medlem i Klimataktion?
Bli det här: http://klimataktion.se/blimedlem
Som medlem får du ett medlemsbrev varje månad med nyheter kring klimatfrågan
och vår förening. Du får också ett lokalt medlemsbrev med information om
Uppsala. Dessutom får du ett konto på hemsidan, så att du kan blogga, skriva
artiklar, skriva i forumet m.m.

Regresar a la vista por fechas: Hilado o llano