• Acampadas 15M y FSM discussion

 • Re: Fwd: [Klimataktion Uppsala]Fwd:Inbjudan att delta i Occupy Uppsala

  from mariangela on Oct 13, 2011 03:28 PM
  claro 
  trabajando mucho 
  besos
  mariangela 
   ----- Original Message ----- 
   From: "Olivella, Martí" 
   To: acampadas-y-fsm-discussion@... 
   Sent: Thursday, October 13, 2011 10:35 AM
   Subject: Re: [Acampadas y FSM discussion] Fwd: [Klimataktion Uppsala]Fwd:Inbjudan att delta i Occupy Uppsala
  
  
   hola mariangela como estás? 
  
   preparando el 15Oct!!
  
   vamos ahi!!
  
  
  
   Martí Olivella
   marti@...
   +34 635437485
   Twitter: MartiOlivella
   Bloc: transicions.blogspot.com
   Facebook: facebook.com/MartiOlivella
   www.nova.cat
   Nova - Centre per a la Innovacio Social
   C Joncar 19, 4t 1a
   08005 Barcelona
  
   En un món estructuralment desequilibrat, violent i insostenible
   la prioritat de cadascú, de cada col·lectiu i de cada poble,
   és viure per transformar-lo.
  
  
  
  
  
  
   El 11 de octubre de 2011 a las 16:56 mariangela <maciacia50@...> escribió:
  
  
    did you put you action in 
    http://map.15october.net/ 
    you can do it diectly 
     
    mariangela 
     ----- Original Message ----- 
     From: Azril Bacal 
     To: Omar Fiz-Palacios ; Javier Alvarez ; Eklund Karin ; Bo Nylund ; sanaya singh ; Fernando Alvarez ; Sergio San Valeriano ; tomas mozga 
     Cc: Jonathan Korsar ; Gunilla Meurling ; mjv-uppsala ; Pierre George ; acampadas-y-fsm-discussion@... ; communication-commission-discussion@... ; Kristina Rosen ; Emma Wallrup 
     Sent: Tuesday, October 11, 2011 3:55 PM 
     Subject: [Acampadas y FSM discussion] Fwd: [Klimataktion Uppsala] Fwd:Inbjudan att delta i Occupy Uppsala 
     Dear friends, 
  
  
     Two bits of info for the indignad@s' (Uppsala Social Forum) network in Uppsala 
     1) Do you want to meet tomorrow wednesday 12/10 (kl. 19-20) - at Hugo's (Biotopia) to converse and bid farewell? If so, please let me know ASP - since I travel to Perú next morning. 
     Sergio, since you took the list of participants, please send this info to the list! The same applies to Sanaya, please!!! 
     2) There will be a local action to "occupy Uppsala", as indicated below - with police permit and all - "our" people attending the saturday action could later on join the larger meeting in Stockholm later on in the afternoon. 
     While waiting for your answer ASP 
     Abrazos 
     Azril 
  
  
  
     ---------- Forwarded message ----------
     From: Gunilla Meurling <gunilla.meurling@...>
     Date: 2011/10/11
     Subject: Fwd: [Klimataktion Uppsala] Fwd: Inbjudan att delta i Occupy Uppsala
     To: mjv-uppsala@...
  
  
  
     Hej! 
     Mer om Occupy Uppsala:
  
  
     Här kommer en inbjudan att delta i den fredliga manifestationen Occupy Uppsala, nu på lördag 15 okt, 13-14 på Stora Torget i Uppsala. (Vi har tillstånd för manifestationen)
  
     I USA har flera fackföreningar gett sitt stöd till manifestationerna. Det är viktigt just att det blir ett brett stöd över hela världen för denna rörelse för att den ska få större inverkan. Manifestationen anordnas inte av några organisationer utan är en bred rörelse som kräver att den rikaste delen av befolkningen tar sitt ansvar för resterande 99 procent. När det gäller klimatfrågan, fördelningsfrågan som fackliga rättigheter. Det är dags att ställa oljebolagen och börsjättarna till svars för klimatproblematiken! Det är bra att sluta upp kring denna globala rörelse för att trycka på för en förändring om vi ska klara klimatkrisen.
  
     Detta är ett utdrag från Occupy Swedens sida,
  
     Den Arabiska våren skapade tumult och vilja för demokrati i den Arabiska världen. Genom det så inspirerades många Europeiska länder till att starta sina egna demonstrationer mot politikernas korruption och bankernas makt. Den senaste uppresningen har skett genom Occupy Wallstreet som har hållit på i två veckor från de ursprungliga över 2000 demonstranterna så finns idag några hundra kvar som ståndaktigt sitter kvar och ockuperar Zuccotti Park i New York. Ockupanterna har varit fredliga och det enda våldet som utförts har gjorts av de som har svurit att skydda befolkningen nämligen polisen.
     De som redan är där har svurit att sitta kvar tills de blir hörda och trotts trakasserier av polisen och beslagstagandet av regnskydd så sitter de kvar och uthärdar.
     Runt om i både USA och världen så har stöd demonstrationer av liknande slag börjat med ett klart budskap. Vi är trötta på att den rikaste 1% av befolkningen förstör för de resterande 99%.
     För mer information se facebooksidan Occupy Uppsala
     http://www.facebook.com/pages/Occupy-Uppsala/223324654398359?sk=info
  
     Skicka gärna denna inbjudan till era medlemmar att komma och delta.
  
     (Vi som har startat detta i Uppsala är Emma Wallrup och Charlotte Therese Björnström. Det är dock inte kopplat till något parti.)
  
     Mvh
     Emma 
  
  
     --
     Detta brev har skickats till alla i e-postlistan "Klimataktion Uppsala".
     För att skicka brev till gruppen, skriv till klimataktion-uppsala@...
      
     För att gå ur gruppen, skriv till klimataktion-uppsala-unsubscribe@...
     För att logga in, gå till: https://groups.google.com/group/klimataktion-uppsala (kräver google-konto).
      
     Är du inte medlem i Klimataktion?
     Bli det här: http://klimataktion.se/blimedlem
     Som medlem får du ett medlemsbrev varje månad med nyheter kring klimatfrågan och vår förening. Du får också ett lokalt medlemsbrev med information om Uppsala. Dessutom får du ett konto på hemsidan, så att du kan blogga, skriva artiklar, skriva i forumet m.m.
  
  
  
     --
     Archive: http://openfsm.net/[…]/1318342162206
     To unsubscribe send an email with subject "unsubscribe" to acampadas-y-fsm-discussion@.... Please contact acampadas-y-fsm-discussion-manager@... for questions. 
  
  
   --
   Archive: http://openfsm.net/[…]/1318500460015
   To unsubscribe send an email with subject "unsubscribe" to acampadas-y-fsm-discussion@.... Please contact acampadas-y-fsm-discussion-manager@... for questions.