• Toimijat Suomessa

last modified April 13, 2012 by Carajo

­­­­­

­­­Takaisin

 

Mitkä ovat solidaarisuustalouden toimijat Suomessa?

­

500px-ruotalaistyontekijat_Gunnar_Lundh_statare.jpg ­Seuraavien luokkien alla on kerätty solidaarisuustalouden mahdollisia esimerkkejä, joka vuoden 2011 työpajoissa ollaan saamassa tietoa osallistujilta.

Luokat pohjautuvat Ethan Millerin karttaan.


OPPIMINEN, LUOMINEN ja TILAT

TUOTANTO

­ VAIHTO JA SIIRTO

KÄYTTÖ JA KULUTTAMINEN

YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ


"Solidaarisuus on aktiivista vastuunoton prosessi, joka vahvistaa moniarvoisuutta, autonomiaa, yhteistyötä, yhteydenpitoa ja vallanjakoa (suora demokratia) ... ja joka on tapa edistää näitä ja muita yhteen kuluvia arvoja kanssaihmisten (sosiaalinen ja taloudellinen solidaarisuus) ja muun luonnon (ekologinen solidaarisuus) kanssa" (Ethan Miller, 2004


Takaisin

­

 

 

 

Tekijä Gunnar Lundh, public domain photo

­
­­­